Nuttige info

Wedstrijdlunch 19 April 2015 SVV DAMME - KSV RUMBEKE

MENU SVV-DAMME-KVS RUMBEKE

...Read More »

Voetbal- en omnisportkamp bij SVV Damme

Affiche Pasen 2015

...Read More »

SPELEN BIJ SVV DAMME 2014-15

Voor de jeugdspelers starten de trainingen de eerste week augustus 2014.

Geb 2008 op dinsdag en donderdag van 18H00 tot 19H00

Geb 2007 op dinsdag en donderdag van 17H15 tot 18H30

Geb 2006 – 2005 op dinsdag en donderdag van 17H30 tot 18H30

Geb 2004-2003 op woensdag van 15H00 tot 16H30 en vrijdag van...Read More »


Bezetting kleedkamers en terreinen op zaterdag

...Read More »

Organigram SVV Damme

...Read More »

Gedragsregels voor de trainer

Neem voor de eerste training even de tijd om uw spelers enkele praktische richtlijnen mee te geven :

 • zorg hebben voor de bal (iemand die bal ver weg trapt gaat eerst zijn bal halen vooraleer verder  te trainen)
 • spelers komen niet in materiaal ruimte, tenzij op vraag van trainer om eventueel materiaal...Read More »

Gedragsregels en taken van de afgevaardigde

Tegenover bezoekende ploeg

1 Ontvangen bezoekers en toewijzen kleedkamer.
2 Drankje aanbieden aan de afgevaardigde v/d bezoekers bij invullen scheidsrechterblad.
3 Oefenballen bezorgen aan de bezoekende ploeg.
4 Water voorzien voor eigen spelers en bezoekende ploeg.

Tegenover de Scheidsrechter

1 Ontvangen scheidsrechter en toewijzen kleedkamer.
2 Aanbieden drankje scheidsrechter (1x voor wedstrijd/1x tijdens...Read More »


Elektronische aansluitingen en overgangen

Gezien wij bij SVV DAMME altijd een open politiek voeren wat betreft overgangen en aansluitingen van spelers, hierbij toch een heel belangrijke mededeling.

Gelieve onderstaande aandachtig te lezen en actie te nemen indien nodig. Ooit zal dit misschien nuttig blijken en gans wat miserie vermijden.

DIT IS DUS OOK VAN TOEPASSING VOOR DE...Read More »


Bezetting terreinen en kleedkamers tijdens training

Bezetting terreinen en kleedkamers trainingen 2013-14

DINSDAG                UUR                                   TERREIN               KLEEDKAMER

-U6/U7                       18H00-19H00                                    3                     Krachtbal 1

-U  8                           18H00-19H00                                    3                      Krachtbal 1

-U  9                           18H00-19H00                                    3                      Krachtbal 1

-U11                            18H00-19H00                                    2                      Krachtbal 2

-U21                           19H30-21H00                                    3                       SVVD 3

BELOFTEN               19H30-21H00                                    2                      SVVD 1

FANIONS                 19H30-21H00                                    2                       SVVD 2

WOENSDAG                       UUR                         ...Read More »


Vervangingen

Afspraken binnen SVV Damme

Elke jeugdspeler bij SVV Damme, op het wedstrijdblad , zich houdend aan de regels van de vereniging , heeft het recht om ten minste 30 minuten te spelen.

Het is aan de trainer en aan de afgevaardigde om daar toezicht op te houden.

Geen enkele jeugdspeler bij SVV Damme ,...Read More »


Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport

De volledige Panathlonverklaring vind je hier

...Read More »

De 10 geboden jeugdopleiding

...Read More »

Vervoer van kinderen

Algemene regel

 • Kinderen ( jonger dan 18 jaar ) kleiner dan 1,35 m moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen.
  Kinderen van 1,35 m of groter, moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd, of de veiligheidsgordel dragen.
 • Concreet is het verplicht om kleine kinderen te...Read More »

Principes inzake speelgelegenheid Veldspelers en doelmannen

...Read More »

Organogram Jeugd

Klik op het organogram voor een groter beeld.

...Read More »

MISSIE: Jeugd Opleiding

SVV Damme heeft als doel voorwaarden te scheppen die haar leden toelaat om met plezier de voetbalsport te beoefenen, zowel op recreatief als op prestatief niveau.
Daarbij is niet enkel de ontwikkeling op sportief gebied belangrijk, maar ook de ontwikkeling op sociaal en maatschappelijk gebied.

SVVD wil jongeren een kans geven,...Read More »


Inwendig reglement ouders

De opleiding

De opleiding van onze jeugd is gebaseerd op drie pijlers:

fun, formation én opvoeding.

Fun :  

Voetbal is een spel en moet vooral plezant zijn.
Winnen in het spel is een doelstelling,...Read More »


Fair Play

Anti geweld

Er wordt vastgesteld dat er tijdens voetbalwedstrijden een verhoging is waar te nemen van zowel fysiek als verbaal geweld ten opzichte van de scheidsrechters.

Dit is ook een gegeven dat bij jeugdwedstrijden wordt waargenomen.

Daarom worden trainers en afgevaardigden en spelers erop aangewezen dat er onmiddellijk maatregelen zullen worden genomen door de verantwoordelijken van...Read More »


De buitenspelregel

De buitenspelpositie als zodanig is geen overtreding.

Een speler bevindt zich in buitenspelpositie indien hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan de bal en de voorlaatste tegenstander.

Een speler bevindt zich niet in buitenspelpositie indien hij:

 •  zich op zijn eigen speelhelft bevindt.
 • gelijk staat met de voorlaatste tegenstander.
 • gelijk staat met de...Read More »

Anti doping

Het is zeer waarschijnlijk dat je als sporter tijdens je carrière één of meerdere keren opgeroepen zal worden om een dopingcontrole te ondergaan.

De mogelijke gevolgen van een positieve controle zijn vaak zeer verregaand.
Het is daarom absoluut noodzakelijk om op voorhand eens bij deze problematiek stil te staan.

Als sporter moet je er...Read More »


Nieuwe reglementering betreffende doping – en drugscontrole bij sportbeoefenaars

Onder druk van de FIFA werd in december in spoedtempo een nieuwe reglementering goedgekeurd in de N.S.C. van de K.B.V.B.

Enkele belangrijke punten zijn:

 • Worden als doping beschouwd: het gebruik van een substantie en/of middel bij de voorbereiding op en/of de deelname aan een sportmanifestatie, dat van aard is het rendement kunstmatig...Read More »

Alcohol, roken, drugs en prestatiebevorderende middelen

Als sportvereniging streven we er naar dat onze jeugdspelers niet roken en geen alcohol drinken.

In de kleedkamers is er een totaal drankverbod, enkel de dranken gegeven door de club zijn toegelaten.
Het gebruik/bezit van drugs (onder gelijk welke vorm) wordt automatisch gemeld aan de bevoegde instanties.

De ouders worden uiteraard eerst...Read More »


Slechte weersomstandigheden

Bij slechte weersomstandigheden wil ik jullie vragen om, bij twijfel of de wedstrijd wel doorgaat, de nodige bronnen te contacteren:
Daar worden de eventuele afgelastingen gemeld.

In het algemeen verschijnen deze rond donderdagavond of vrijdagmorgen.

 • Teletekst: één = pag 598
 • Focus = pag 122
 • Tel. KBVB = 0900 00081
 • Website VVVS = www.svvdamme.be
 • Of via uw trainer.

Eventuele...Read More »


Transfers en aansluitingen

??? Wat doen we als we naar een andere vereniging wensen te gaan???

Eénmaal aangesloten bij een voetbalvereniging, zelfs als duiveltje, kan men deze vereniging niet meer verlaten tenzij aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Men kan enkel tussen 01 juli en 31 december overgaan naar een andere vereniging mits akkoord van beide verenigingen.Read More »

Korting op lidgeld via mutualiteit

BERICHT AAN DE OUDERS VAN ALLE JEUGDSPELERS

Vergeet niet dat de meeste ziekenfondsen tussenkomen voor een deel van het lidgeld dat U betaalt.

De meeste ziekenfondsen hebben een aanvraagformulier op hun website staan
voorbeeld:

De aanvraag moet U afgeven bij de jeugdsecretaris, en enkel laten ondertekenen op...Read More »


Geldig identiteitsbewijs

Artikel 1421 van het Bondsreglement K.B. V.B.

1. Principes

 • Elke speler die ingeschreven wordt op het wedstrijdblad van een officiële wedstrijd dient een officieel identiteitsbewijs of een spelerslicentie voor te leggen.
 • Om mogen ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van officiële wedstrijden van de eerste ploeg, dient elke speler van het Betaald Voetbal en elke...Read More »

Procedure ongeval

Wat te doen bij blessure op training of wedstrijd ?

 1. U vraagt aan Uw trainer of afgevaardigde een formulier “Aangifte van ongeval”.
  of download het formulier via deze LINK  en print het recto verso uit.
 2. Ga zo spoedig mogelijk naar een dokter van uw keuze of...Read More »

Lameire

Paljas

Hallaert

Walfrabouw

Market Sijsele

ververs

Spa

Corneillie_nieuw

Zanders

VDK

Vanacker

Rudy Reyserhove

Meuleman Vastgoed

Garage Raes

Belfius

Welcome

Inloggen

Wachtwoord vergeten?