SVV DAMME - KE DE HAAN

15 feb. 2020 / 19:30

SVV DAMME KE DE HAAN
SVV DAMME - KE DE HAAN

15 feb. 2020 / 19:30

SVV DAMME KE DE HAAN

De club / Missie & visie <

Missie & visie

Onze Missie en visie

Met zowel op prestatief als recreatief niveau in teamverband aanbieden van de voetbalsport aan een zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van de gemeenschap, binnen een hechte verenigingsstructuur waar naast plezier in het beoefenen van de voetbalsport, tevens een actief verenigingsleven centraal staat

 

m.a.w.

  • bevorderen van de lichamelijke en persoonlijke ontwikkeling
  • beoefenen van de voetbalsport
  • toegangkelijk voor iedereen
  • voorwaarden scheppen voor zowel prestatiegericht als recreatief voetbal
  • in een solide hechte organisatiestructuur
  • kwalititatieve opleiding
  • plezier, respect, sportiviteit, eenheid en gezelligheid
  • clubgevoel – wij-gevoel

VISIE

Bij S.V.V. Damme is ieder individu van harte welkom om op zijn of haar eigen niveau de voetbalsport te beoefenen, waarbij het plezier in het veld en bij activiteiten eomheen centraal staat.

Ondanks het feit dat er naar wordt gestreefd de kwaliteiten van de spelende leden zodanig in te delen en te bundelen dat er binnen elke leeftijdscategorie een of meer teams de voetbalsport prestatief beoefenen, streeft S.V.V. Damme ernaar om alle teams een gelijkwaardige positie binnen de vereniging te verschaffen.

De vereniging kent geen politieke kleur, geen religieuze banden of voorkeuren, noch enige andere eigenschappen die onze maatschappij plegen op te delen.

Ook niet-spelende leden en supporters zijn bij S.V.V. Damme van harte welkom, zo mag S.V.V. Damme zich verheugen op een reeds jarenlange steun van een aantal zeer loyale supporters die zonder uitzondering alle thuis-en uitwedstrijden van de verschillende ploegen volgen.

Een belangrijk onderdeel betreft verschillende aspecten van het verenigingsleven in het algemeen. Leden worden niet alleen uitgenodigd om deel te nemen aan de vele groepsactiviteiten maar worden tevens benaderd voor het (assisteren bij het) organiseren en uitvoeren ervan. Daarbij wordt er bewust naar gestreefd om de werkzaamheden niet op de schouders van een beperkt aantal leden te leggen maar in plaats daarvan een zo breed mogelijke actieve betrokkenheid door de gehele vereniging heen te bewerkstelligen onder het motto “vele handen maken licht werk”. Dit begint al met het benaderen van ouders van de jongste lichting leden.

Het lidmaatschap van S.V.V. Damme houdt derhalve meer in dan tijdens trainingen en wedstrijden tegen een bal te trappen, om vervolgens na het douchen direct huiswaarts te keren. Dit betekent niet dat er een verplichting op een actieve participatie rust, maar naar de visie van S.V.V. Damme is betrokkenheid en de daar uit voortkomende clubloyaliteit en -liefde essentieel met het oog op de lange termijn continuïteit van de vereniging. De vele verenigingsactiviteiten vormen hier enerzijds een voorwaarde en tegelijkertijd een garantie voor.

Om vergelijkbare redenen is en blijft S.V.V. Damme een amateur vereniging in de meest zuivere zin van het woord. Ondanks het feit dat de sportieve ambities hierdoor tot op zekere hoogte worden beperkt, kennen clubloyaliteit en -stabiliteit in de visie van de vereniging een hogere prioriteit. Di laatste wordt mede gerealiseerd door jonge talentvolle spelers uit de eigen opleiding de kans te bieden om bij overgang naar het fanion tot de selectie van het eerste en beloften elftal toe te treden.

Tergelijkertijd vergroot deze benadering de kans dat ervaren S.V.V. Damme spelers die buiten S.V.V. Damme op een hoger niveau hebben gevoetbald, naar de vereniging terugkeren om al dan niet in het eerste elftal af te bouwen. Hetzelfde geldt voor jonge talentvolle ex-S.V.V. Damme voetballers die (een gedeelte van) de jeugdopleiding van een andere club hebben doorlopen, waarvan tijdens de desbetreffende jeugdopleiding is c.q. wordt vastgesteld dat zij onvoldoende kwaliteiten voor hogere reeksen te hebben en vervolgens omwille van de sfeer bij S.V.V. Damme terugkeren om wellicht op het hoogste provinciaal fanionelftal uit te komen.

Het Bestuur names SVV Damme