Evaluaties

De evaluaties vinden plaats voor de spelers vanaf  U11 tot U21.

Elke speler wordt 2 X per jaar op een objectieve wijze beoordeeld.

  • Evaluatiegesprek : Eind december
  • Evaluatiegesprek : Eind april.

Bij elke evaluatie hebben we oog voor de vooruitgang die een speler heeft.

Er wordt gepeild naar de wederzijdse verwachtingen en ook de werkpunten worden aangehaald.
Elke evaluatie gebeurt op een kindvriendelijke manier, en is aangepast aan de leeftijd en het mentale niveau van de betrokken speler.
Op elk evaluatiemoment wordt een gesprek met de speler gevoerd waar de afspraken voor de komende maanden duidelijk gemaakt worden.

De schriftelijke evaluatie gebeurt door de trainer. De evaluatie wordt bekeken door de TVJO.

De evaluatie met de speler (en de ouders) gebeurt in aanwezigheid van de trainer en de TVJO.

Vanaf de U17 is dit zonder de ouders. Op die manier willen we ook onze spelers naast het veld vormen.

De evaluatie wordt bewust eenvoudig gehouden. Onze jeugdopleiding gelooft niet in een uitgebreid document waarbij per punt zomaar wordt afgehaspeld.

De jeugdopleiding wil via deze evaluatie vooral de kwaliteit en opvallende gebreken van een speler in kaart brengen.

Dat een speler voor bepaalde deelgebieden een “voldoende” scoort is voor ons van weinig belang.

Het zijn de kwaliteiten die wij naar boven moeten brengen.

De jeugdopleiding stelt zich bij de evaluatie steeds volgende vragen:

  • Welke kwaliteit heeft deze speler tot bij SVVD gebracht?
  • Wat maakt deze speler tot deze speler?
  • Kan deze speler het niveau waarop hij zich beweegt, het volgende seizoen nog aan?
  • Kan deze speler het niveau van ons eerste elftal aan?

Evaluaties m.b.t. materieel, reglementen, taken bestuursleden en afgevaardigden, komen spontaan  aan bod waar nodig op de maandelijks jeugdvergaderingen.

Lameire

Paljas

Hallaert

Walfrabouw

Market Sijsele

Spa

Zanders

VDK

Belfius

Welcome SVV Damme

Inloggen

Wachtwoord vergeten?